płytki ceglane

Szukasz pomysłu na aranżacje pomieszczeń w Twoim domu?

Ofer­u­jemy coś co nada wnętrzu charak­ter oraz ciepło tworząc design w świet­nym stylu. Przepisem na modne i zdrowe wnętrze jest cegła na ścianie z nat­u­ral­nych płytek ceglanych pro­dukowanych w Cegielni „Łąka”. Płytka ceglana dostępna jest w kilku rodza­jach, które charak­teryzują się ciekawymi i niepow­tarzal­nymi walo­rami estetycznymi.

Nasza cegła to prawdziwa, dobrze wypalona ceramika bez zas­tosowa­nia domieszek chemicznych i bar­wników.
Do pro­dukcji uży­wana jest wyłącznie glina (ił mio­ceński) co sprawia, że płytki ceglane są eko­log­iczne. Płytki z ciętej cegły zna­j­dują zas­tosowanie w każdego rodzaju pomieszczeni­ach od salonów, przez kuch­nie, łazienki, klatki schodowe a także elewacje zewnętrzne budynków.

Ten nat­u­ralny i efek­towany mate­riał zarówno budowlany jak i wykończeniowy, wytrzy­mały na wiele pokoleń stworzy ory­gi­nalną kom­pozy­cję we wnętrzu dając efekt ściany z cegły jak i na elewacji zewnętrznej Two­jego budynku. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą

Zobacz real­iza­cje z naszych produktów

Profil Facebook
Google+