Dostawa i transport

Przy zamówie­niu cegieł dys­ponu­jemy trans­portem z HDS na 9 palet z maksy­mal­nym obciąże­niem do 9 t. (trans­port na rynku lokalnym)

Przy zamówie­niu płytek ceglanych sugeru­jemy odbiór oso­bisty samo­cho­dem osobowym.

W celu zamówienia prosimy o kon­takt.

Zapraszamy do współpracy!

Zapy­taj o wycenę

Profil Facebook
Google+