Dostawa i transport

Aktu­al­nie, ze względu dużej wagi pro­duk­tów wpły­wa­jącą na wysoki koszt trans­portu, nie wysyłamy naszych pro­duk­tów kurierem.

W celu zamówienia zdal­nego, prosimy o kon­takt.

Ofer­u­jemy odbiór oso­bisty w siedz­i­bie firmy w Łące i ewen­tu­alną pomoc w orga­ni­za­cji transportu.

Zapraszamy do współpracy!

Zapy­taj o wycenę

Profil Facebook
Google+